DATA POSYANDU BALITA DAN LANSIA

Jumlah posyandu balita 36

No Desa/Dusun Nama Alamat
Posyandu Posyandu
1 Desa :Ngsetiharjo

1)      Dusun Tambak

2)      Dusun Sumberan

3)      Dusun Soragan

4)      Dusun Cungkuk

5)      Dusun Kadipiro

6)      Dusun Kadipiro

7)      Dusun Kadipiro

8)      Dusun Kadipiro

9)      Dusun Sonosewu

10)   Dusun Sonosewu

11)   Dusun Jomegatan

12)   Dusun Jomegatan

13)   Dusun Janten

14)   Dusun Janten

15)   Dusun Sonopakis Lor

16)   Dusun Sonopakis Lor

17)   Dusun Sonopakis Kidul

18)   Dusun Sonopakis Kidul

19)   Dusun Onggobayan

20)   Dusun Sidorejo

 

Melati

Menur

Mawar

Kenanga

Tanjung I

Tanjung II

Tanjung III

Tanjung IV

Anggrek

Kuncup Mekar

Mekar I

Mekar II

Cempaka I

Cempaka II

Teratai Putih I

Teratai Putih II

Aster I

Aster II

Flamboyan

Nusa indah

 

Tambak

Sumberan

Soragan

Cungkuk

Kwaron

Kadipiro

Kadipiro

Kadipiro

Sonosewu

Sonosewu

Nitipuran

Jomegatan

Janten

Janten

Ngewotan

Sonopakis Lor

Sonopakis Kidul

Soboman

Onggobayan

Sidorejo

2 Desa :Tirtonirmolo

1)      Dusun Kalipakis

2)      Dusun Kersan

3)      Dusun Jeblog

4)      Dusun Jeblog

5)      Dusun Plurugan

6)      Dusun Dongkelan Kauman

7)      Dusun Dongkelan Kauman

8)      Dusun Padokan Lor

9)      Dusun Jogonalan Lor

10)   Dusun Padokan Kidul

11)   Dusun Jogonalan Kidul

12)   Dusun Glondong

13)   Dusun Glondong

14)   Dusun Mrisi

15)   Dusun Mrisi

16)   Dusun Beton

 

 

Melati Putih

Anggrek

Mawar I

Mawar II

Kantil

Melati

Mekar Sejahtera

Menur

Dahlia

Aster

Flamboyan

Cempaka I

Cempaka II

Teratai I

Teratai II

Sakura

 

Kalipakis

Kersan

Menayu

Jeblog

Plurugan

Dongkelan Kauman

Senggotan

Padokan Lor

Jogonalan Lor

Padokan Kidul

Jogonalan Kidul

Glondong

Nyemengan

Mrisi

Perum Mrisi

Beton

Jumlah posyandu lansia 36