Melakukan tindakan pertolongan persalinan normal, perawatan pasca persalinan, serta pembuatan rujukan tingkat lanjut.