Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:

a. TB
– Penyuluhan; ASCF; home care; PE
b. ISPA, pneumonia
– Penyuluhan; PE
c. Diare
– Penyuluhan; PE
d. DBD
– Penyuluhan; PSN; PE
e. Surveilans
– PE; respon KLB; bencana
f. PTM
– Penyuluhan; Posbindu PTM
g. Imunisasi
– Penyuluhan; BIAS; PEKIPI; home care
h. HIV
– Penyuluhan; PE
i. Campak
– Penyuluhan; PE